Przepisy

Uwaga jest to fragment zapisu
w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 zbiorniki na szamba wobec budynk贸w mieszkalnych i innych.
Wybrane paragrafy skopiowane w ca艂o艣ci ze strony Ministerstwa Infrastruktury.

搂 34. Zbiorniki na nieczysto艣ci ciek艂e mog膮 by膰 stosowane tylko na dzia艂kach budowlanych niemaj膮cych mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza si臋 ich stosowania na obszarach podlegaj膮cych szczeg贸lnej ochronie 艣rodowiska i nara偶onych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

搂 35. Zbiorniki bezodp艂ywowe na nieczysto艣ci ciek艂e, do艂y ust臋p贸w nieskanalizowanych oraz urz膮dzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierz臋cego powinny mie膰 dno i 艣ciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczysto艣ci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

搂 36. 1. Odleg艂o艣膰 pokryw i wylot贸w wentylacji ze zbiornik贸w bezodp艂ywowych na nieczysto艣ci ciek艂e, do艂贸w ust臋p贸w nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wi臋kszej ni偶 4 i podobnych urz膮dze艅 sanitarno-gospodarczych o pojemno艣ci do 10 m3 powinna wynosi膰 co najmniej:

1. od okien i drzwi zewn臋trznych do pomieszcze艅 przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyn贸w produkt贸w spo偶ywczych – 15 m,

2. od granicy dzia艂ki s膮siedniej, drogi (ulicy) lub ci膮gu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odleg艂o艣ci urz膮dze艅 sanitarno-gospodarczych, o kt贸rych mowa w ust. 1, powinny wynosi膰 co najmniej:

1. od okien i drzwi zewn臋trznych do pomieszcze艅 przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to do艂贸w ust臋powych w zabudowie jednorodzinnej,

2. od granicy dzia艂ki s膮siedniej, drogi (ulicy) lub ci膮gu pieszego – 2 m.

3. Odleg艂o艣ci pokryw i wylot贸w wentylacji z do艂贸w ust臋p贸w nieskanalizowanych o liczbie miejsc wi臋kszej ni偶 4 oraz zbiornik贸w bezodp艂ywowych na nieczysto艣ci ciek艂e i kompostownik贸w o pojemno艣ci powy偶ej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosi膰 co najmniej:

1. od okien i drzwi zewn臋trznych do pomieszcze艅 wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

2. od granicy dzia艂ki s膮siedniej – 7,5 m,

3. od linii rozgraniczaj膮cej drogi (ulicy) lub ci膮gu pieszego – 10 m.

4. W艂a艣ciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w

porozumieniu z pa艅stwowym wojew贸dzkim inspektorem sanitarnym, mo偶e ustali膰 dla dzia艂ek budowlanych po艂o偶onych przy zabudowanych dzia艂kach s膮siednich odleg艂o艣ci mniejsze ni偶 okre艣lone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodp艂ywowe na nieczysto艣ci ciek艂e oraz do艂y ust臋powe mog膮 by膰 sytuowane w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 2 m od granicy, w tym tak偶e przy granicy dzia艂ek, je偶eli s膮siaduj膮 z podobnymi urz膮dzeniami na dzia艂ce s膮siedniej, pod warunkiem zachowania odleg艂o艣ci okre艣lonych w 搂 31 i 搂 36.

6. Odleg艂o艣ci zbiornik贸w bezodp艂ywowych na nieczysto艣ci ciek艂e i kompostownik贸w o pojemno艣ci powy偶ej 50 m3 od budynk贸w przeznaczonych na pobyt ludzi nale偶y przyjmowa膰 zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyj臋tej przez pa艅stwowego wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego.

搂 37. Przep艂ywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowi膮ce cz臋艣膰 przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w gospodarczo-bytowych, s艂u偶膮ce do wst臋pnego ich oczyszczania, mog膮 by膰 sytuowane w bezpo艣rednim s膮siedztwie budynk贸w jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacj臋 kanalizacyjn膮 co najmniej 0,6 m powy偶ej g贸rnej kraw臋dzi okien i drzwi zewn臋trznych w tych budynkach.

搂 38. Odleg艂o艣膰 osadnik贸w b艂ota, 艂apaczy olej贸w mineralnych i t艂uszczu, neutralizator贸w 艣ciek贸w i innych podobnych zbiornik贸w od okien otwieralnych i drzwi zewn臋trznych do pomieszcze艅 przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi膰 co najmniej 5 m, je偶eli przepisy odr臋bne nie stanowi膮 inaczej.